معمولا آنتن‌ها را از یک فلز هادی و سبک مانند آلومینیوم درست می کنند. برای اینکه یک آنتن بتواند تشعشع کند باید جریان روی یک هادی بصورت متغیر با زمان ایجاد شود، هر چقدر رسانایی الکتریکی هادی مذکور بیشتر باشد تلفات اهمی ناشی از جریان روی آنتن کمتر می شود، به همین دلیل سعی بر آن است که ضریب هدایت هادی سازنده آنتن بیشتر باشد.
با آزمایش‌ها تجربی نتیجه می‌شود که کوتاه‌ترین آنتن، باید طولش برابر با نصف طول موج فرستنده باشد.
 • آنتن مونو پل
 • آنتن نیم موج (هرتز)
 • آنتن مارکونی
 • آنتن یاگی
 • آنتن هورن (شییپوری)
 • آنتن بشقابی
 • آنتن تلسکوپی
 • آنتن میکرواستریپ
 • ارتباطات بی سیم

  1. سیستم ارتباطات شخصی (PCS)
  2. ماهوارهٔ موقعیت‌یاب جهانی (GPS)
  3. شبکه‌های ناحیهٔ محلی بی‌سیم (WLAN)
  4. تلویزیون ماهواره‌ای پخش مستقیم (DBS)
  5. ارتباطات سیار
  6. تلفن ریزموج یا ارتباطات ماهواره‌ای
  7. پخش رادیو و تلویزیون و …
 • سنجش از راه دور

  1. رادار [سنجش از راه دور فعال-تابش و دریافت]
  2. کاربردهای نظامی (جستجو و ردیابی هدف)
  3. رادار هواشناسی و کنترل جریان هوا
  4. تشخیص سرعت خودرو
  5. کنترل ترافیک(مغناطیس‌سنج)
  6. رادار نفوذکننده به زمین (GPR)
  7. کاربردهای کشاورزی
  8. پرتو سنجی [سنجش از راه دور منفعل-دریافت تشعشع]
  9. کاربردهای نظامی (اجتناب از تهدید، رهگیری سیگنال)
 • الگوی تابش: طرح زاویهٔ تابش.
 1. الگوی چندوجهی- تابش یکنواخت در صفحه
 2. الگوهای دستورالعمل-پرتوهای باریک تابش از بالا
 • جهت: ضریبی از تراکم توان آنتن در یک نقطهٔ دور نسبت به یک تشعشع‌کننده ایزوتروپیک[تشعشع‌کننده ایزوتروپیک:آنتنی که به‌طور یکنواخت در همهٔ جهات تابش می‌کند(تشعشع‌کنندهٔ منبع نقطه‌ای)].
 • بهره:جهت کاهش تلفات.
 • پلاریزاسیون (قطبش): اثری از تابش بردار میدان الکتریکی(خطی، دایره‌ای، بیضوی).
 • امپدانس (مقاومت ظاهری): امپدانس ورودی آنتن در ترمینال‌ها.
 • پهنای باند: طیف وسیعی از فرکانس‌ها که کارایی قابل قبول دارند(آنتن‌های رزونانس(تشدید)، آنتن‌‌های پهن باند).
 • بررسی اشعه: حرکت در راستای تابش ماکزیمم با وسایل الکتریکی یا مکانیکی.
 • محدودیت‌های دیگر سیستم: اندازه، وزن، هزینه، کنترل توان، مقطع راداری و … .
یکی ار انواع آنتن هایی که اهمیت عملی خاصی دارند .آنتن همه جا فراوان یاگی – اودا است.که در پشت بام بسیاری از منازل برای دریافت سیگنال های تلویزیونی دیده می شود .آنتن یاگی – اودا در حالت ارسال .آرایه ای از آنتن های خطی موازی است که تنها یکی از آنها توسط منبع تحریک تغذیه می شود و بقیه (که مستقیما به منبع متصل نیستند ) پارازیتی به حساب می آیند.در حالت دریافت یک موج الکترومغناطیسی به تمام عناصر آرایه برخورد می کند. اما سیگنال دریافتی از یک “عنصرفعال”جمع آوری می شود .سادگی ساختار تغذیه امتیاز اصلی آنتن های یاگی-اودا نسبت به سایر آرایه های خطی است.

این شکل طرحی از یک آنتن یاگی-اودا را نشان می دهد که در واقع یک آرایه است. عنصر۲ عنصر تحریک شده یا فعال است و به طور معمول یک دو قطبی به طول تقریبی (کمی کمتر از)نصف طول موج می باشد که برای تشدید تنظیم شده است. تمام عناصر دیگر پارازیتی به حساب می آیند. عنصر۱ بازتابنده است و معمولا کمی بلند تر از عنصر تحریک شده می باشند. در حالی که عناصر ۳ تا آخر جهت دهنده بوده و کوتاه تر از عنصر تحریک شده می باشند. به دلیل اینکه تمام عناصر تزویج شده هستند توزیع جریان در هر عنصر به طول و فاصله ی همه ی عناصر دیکر بستکی دارد. در نتیجه آنتن یاگی-اودا با عناصر متعدد نشان دهنده ی یک مسئله تحلیلی دشوار است. تجربه نشان داده است که به کار گیری بیش از یک بازتابنده امتیاز چندانی ندارد. ولی با افزایش تعداد جهت دهنده ها جهت دارندگی می تواند افزایش یابد.آنتن یاگی-اودا آرایه ای طولی است و شعاع اصلی آن در جهت دور شدن از بازتابنده است. یک آنتن یاگی-اودای خوب باید جهت دارندگی بالا .پهنای شعاع باریک.پره های کناری کوتاه و نسبت جلو به غقب بزرگی داشته باشد.