• محدوده فرکانسی: ۸۶۲-۴۷۰ مگاهرتز (UHF)
  • گین آنتن ۷dB
  • استفاده از رفلکتور به منظور افزایش گین آنتن
  • قابلیت دریافت سیگنال های دیجیتال و Full HD
  • طراحی خلاقانه، نصب آسان و سریع

بسته بندی

حاوی ۲۰ دستگاه در یک کارتن مادر