• محدوده فرکانس یو اچ اف : ۴۷۰ الی ۸۶۲
  • گین یو اچ اف : ۲۰ db-18db
  • با قابلیت استفاده در داخل (رومیزی) و خارج از ساختمان (هوایی)

بسته بندی

حاوی ۳۰ دستگاه در یک کارتن مادر