• محدوده فرکانس یو اچ اف : ۴۷۰ الی ۸۶۲
  • گین یو اچ اف : ۲۰ db-18db
  • دارای ۲ متر کابل کواکسیال

بسته بندی

حاوی 20 دستگاه در یک کارتن مادر