• با نویز بسیار پایین
  • با ضریب تقویت بسیار بالا
  • با ولتاژ ورودی ۲۲۰ ولت
  • دارای تقویت کننده درونی جهت فرکانسهای VHF-UHF

بسته بندی

حاوی ۱۰ دستگاه در یک کارتن مادر